Thống kê truy cập

Hôm qua : 41
Hôm nay : 67
Đang online : 16
Lượt truy cập : 321.587

Liên kết

21/06/2018 | 8:20, Lượt xem: 20,802

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TẬP HUẤN QUY CHẾ TIẾP NHẬN, THU THẬP, QUẢN LÝ, XỬ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

 

         Ngày 21/6/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương trực tiếp Hội nghị trực tuyến tập huấn quy chế tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đến dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh cùng toàn thể Kiểm sát viên, kiểm tra viên Viện kiểm sát 2 cấp. Hội nghị được trực tuyến kết nối giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương - Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố.

Viết bình luận

* Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email.
{{fullname}}
Cập nhật: {{created}}
{{message}}